Mere om Tilst Kirke i tekst og billeder

På denne side vises mest billeder, der er ikke er vist på de forrige sider fra Tilst Kirke, med en kort forklaring.

Når man kommer ind i våbenhuset er dette det først du ser. I afsnittet om kirkens historie, fortælles om nogle gamle gravsten, de er sat op på væggene her i våbenhuset, det grå i venstre side bag stolen er et af dem.
På den anden side af indgangsdøren  under den store kampesten er også en "skaktavle", se senere billede udenfor kirken, Tilst Kirke er en af de få kirker der har to af disse "skaktavler".


Et kik op ad midtergangen fra altret mod indgangen og orgelet, bemærk det fint lagte munkestensgulv.
Her ses nogle af hjørnekvadrene på kirkens bagside der har stået afdækkede siden sådan afrensede siden 1882

Hjørnestenen med " Skaktavle"

Den tilmurede Kvindedør på kirkens bagside.

Dette vindue sidder i Koret mod nordøst

Dette er gavlvinduet i Koret

Det du ser er et udsnit af våbenhusets gavl, yderst til venstre anes tårnet.


Et kik ned af nordsiden af kirken


Disse to billeder viser afsnit fra Kirkegården som ligger omkring kirken.

På dette billede ses bagerst til venstre Kapellet.

Ikke Aktiv