Gadekæret i tidligere tiders landsby

Gadekæret høre med til en typisk dansk landsby, disse var førhen af meget stor betydning for livet i landsbyen, men da gadekæret også er af dekorativ betydning, er en del gadekær også bevaret den dag i dag. I den nye Århus kommune er der i de tidligere landsbyer bevaret pænt vedligeholdte gadekær i Tilst og Beder. 

Da gadekærene førhen var helt uundværlige for landsbyens liv findes der også forskellige bestemmelser for disse i landsbylovene. Der var bl.a. altid bestemmelser om oprensning af gadekæret, i en af disse bestemmelser heder det. Gadekæret skal, når det er tørre somre med flid renses, så den fornødne vanding til kvæget og ulykkelig ildebrand -som Gud nådig afværge- kan hæves. Og kan ej hele kæret en sommer ganske blive renset, så foretages et stykke årligt til det er klart, og altid foretages rensningen først, hvor udløbet af kæret er, thi på den måde er det ret, og vandet dem ikke i vejen kommer. Forsømmer en sin pligt, da skal Oldermanden for ham leje en person til at udføre arbejdet, og betalingen derfor udpante ved vedkommende der har forsømt sin pligt, og der foruden 1 mark til byen. Der kan af dette ses, at der også er tænkt på gadekærets nytte i tilfælde af ildsvåde. 

Rensningen af gadekæret var også til gavn for marken idet bundfaldet indeholdt en stor gødningsværdi. Så det blev kørt ud på agrene og pløjet ned, i tidligere tider var der altid på landet mangel på gødning. Husdyrbesætningerne var små, og gødningen fra dem var fattig på kvælstof og kunstgødning var endnu ukendt, så derfor måtte gadekærets bundfald ikke gå til spilde.

Op i gennem 1900 hundrede tallet mistede gadekæret sin oprindelige betydning, nogle steder blev gadekæret fyldt op andre steder blev det bevaret som en mere eller mindre tilgroet branddam enkelte steder er gadekæret ligesom i Tilst bevaret som en grøn oase.

 

 

gadekær 1909 Det ældste billede vi har fra gadekæret er fra starten af 1900 tallet. Lokal kendte ser tydeligt at der på daværende tidspunkt ikke var nogen vej imellem den gamle landsby smedje (huset til venstre med kampesten i gavlen) og gadekæret. 
gadekæret oprenses På tidspunktet for dette billede er gadekæret blevet forvandlet til en stinkende mudderpøl. Sognerådet besluttede at den skal opmudres. Men det er også 45 år siden den sidst er blevet renset, der var dengang 400 læs som landmændene med hestevogn kørte ud på deres marker denne gang skønnes der at være ca. 1000 kubikmeter når mudderet er tørret som så vil blive fjernet med en gravemaskine
gadekæret 1970 I den nye stor Århus kommune var der 30 branddamme/gadekær, men langtfra alle er bevaret på en måde, så de udstråler en sådan idyl, som det fremgår af billedet her fra Tilst gadekær som er fra 1970
Efter at Tilst var blevet en del af Århus Kommune flyttede mange mennesker fra Århus ud til de mere landlige omgivelser i Tilst. På dette billede fra 1976 ses det hvordan ungdommen bruger gadekæret der denne vinter var omdannet til skøjtebane.
gadekæret år 2000, Rex Cartering i baggrunden gadekæret år 2000

Herover Tilst gadekær en solskinsdag efteråret 2000, billedet til højre den røde bygning  over på den anden side af gadekæret er den bygning der oprindeligt husede Tilst skole nr. 2, bygningen har også været anvendt som kæmnerkontor. Den første skole i Tilst lå til venstre for denne bygning.