HUSMÆNDENE
Blandt andet var håndværk, en af de ting der på landet var knyttet til husmandssteder med kun lille eller måske intet jordtilliggende
.
Her se en sådan husmandsfamilie fotograferet i 1904 udenfor huset, huset er det tilbageværende af en af udflytter gårdene.
Et andet af de arbejder der sædvanligvis blev besørget af husmænd var transporten af mælk fra bøndergårdene til mejeriet, og de returnerede derefter med skummetmælk til leverandørerne.
Dette gav grundlag for svinehold i større målestok end hidtil og det skabte grundlaget andels slagterierne: 
Mælken skulle naturligvis også bringes til mejeriet, selvom det var vinter, og hvis bare vejene var ryddet var det heller ikke noget problem. Det var kun i undtagelse tilfælde, at det var nødvendigt at tage kanen i brug som her på billedet, hvor turen går fra Ejnar Sørensens gård tværs over markerne til Mundelstrup Mejeri.  
 

Det første Andels Mejeri i Danmark startede i Hjedding i 1882. I løbet af  7 år blev der oprettet 600 andels mejerier. På billedet her ses Geding Mejeri som blev bygget i 1885 og som var i drift indtil 1922 efter 1922 blev mælken fra Tilst Sogn leveret til Mundelstrup Mejeri eller mejerierne inde i Århus.

Mælkeleverandørernes sang

Det danske landbrug havde i hovedsagen indtil 1875 produceret korn, men nu blev de udkonkurreret af især amerikanske og russiske bønder. Efter 1875 faldt kornpriserne, og landbruget trådte ind i en række kriseår. Produktionen blev derfor nu omlagt til mælke- og kødprodukter, derved blev der behov for nye organisationer, og Europas første omfattende andelsbevægelse blev født. I 1880´erne oprettedes på 7 år over 600 andelsmejerier. De nye mejerier og slagterier blev bygget på andelsbevægelsens demokratiske principper. Man stemte "efter hoveder, ikke efter høveder".