Også Tilst har haft sit Missionshus "Effata" I starten af 1900 tallet opførte Indre Mission et missionshus i Tilst som blev tilskødet indremissionær Chr. Randrup Dr. Margrethesvej 23, 2. Århus, det blev indviet af sognepræst L. N. Knudsen 12. december 1904.
I en årrække var det indremissionær O. C. Christensen der stod for driften af missionshuset eller som han selv udtrykker føler ansvaret for og sørger for at vedligeholde missionshuset.
Det ser ikke ud til at missionen nogensinde fik den store tilslutning i sognet, eller som indremissionær O. C. Christensen selv udtrykker "Der er ikke ret meget forståelse for vores arbejde, men vi beder og arbejder og sætter vor lid til Guds forjættelser.a
Der afholdes et offentligt møde en gang om måneden, og fabrikant Teglborg Århus driver søndagsskole i missionshuset.
Der er i sognet ingen Ydre-Missionskredse og der er ikke hverken KFUK eller KFUM.

Billedet her af Missionshusets gavl er fra 1951 altså efter t Viggo Malling har overtaget huset. Fra højre ses buschauffør Freddy Nielsen, vognmand Viggo Malling, Sv. Åge Malling, ukendt, Jessy Malling.

Efter 2. verdenskrig bliver missionshuset nedlagt og i 1947 sælges det til vognmand Viggo Malling der vil bruge salen som garage for to lastbiler, der er blevet tinglyst en klausul på ejendommen om at huset ikke må anvendes som dansested eller lignende da dette sted var indviet jord og hus.

I 1967 køber Tilst-Kasted kommune huset og nedriver det på grund af en vejudvidelse, adressen på huset var Aarhusvej 1 ca. hjørnet af den nuværende Havkærvej og Tilst Skolevej.