Den ret imponerende sten på Rosenpladsen i Tilst er der ikke ret mange der kender forhistorien på. Men skrædder Willemoes Sørensen der bor lige overfor berettede i 1973.
I fordums dage i slutningen af 1930erne var Rosenpladsen, som den nu kaldes blot et stykke byjord, der lå fuldstændig øde hen. Her var bybrønden med den gamle pumpe anbragt. Der gik en sti på skrå henover arealet til brønden, hvor alle borgerne kunne hente vand. Selv efter at det nye vandværk var blevet etableret, kunne der stadig være brug for det, for i perioder med vindstille vejr, kunne det være småt med vand i rørene, da det gamle pumpeværk blev trukket af en vejrmølle.
Afgrænsningen af pladsen i den ene ende var en åben grøft, der afledte vandet fra byens gadekær ud i Langkær. Det var et meget uhumsk vandløb for, det meste med stillestående vand, den benævntes da også som " pesgrøwten". Mange unger er igennem tidens løb faldet i denne grøft, og når de så kom drivvåde og ildelugtende hjem vankede der. 

Men så fandt sognerådet forholdene uholdbare, og da borgerne gerne ville være med til at forskønne deres by kom de med kontante gaver -det kunne man godt finde på dengang-. Så blev pladsen planeret og "pesgrøwten" rørlagt, og et væld af roser blev plantet til dels en gave fra P. Kruses planteskole, og den daværende skrædder Sørensen anlagde et stort rosenbed udenfor forretningen, deraf kommer navnet rosenpladsen. 
Samtidig med at pladsen blev ordnet blev der fortaget en vejudvidelse ved kirken, et stort gammelt træ skulle fjernes og mellem dets rødder var stenen kilet fast. Et lyst hoved mente at stenen kunne stå på Rosenpladsen, som en slags mindesten. 
Stenen blev nu under stort møje og besvær slæbt hen på pladsen af fire heste og rejst der. Et par huller på bagsiden af stenen afslører. at den på et tidligere tidspunkt har været i menneske hænder. Det blev aldrig bestemt hvad stenen skulle minde om, så der kom aldrig nogen inskription på den. 
Så skrædder Willemoes Sørensen foreslår at inskriptionen kunne være "REJST MED MØJE OG BESVÆR"

Farve billedet herunder Rosenpladsen år 2000, stenen som ses på billedet øverst på siden, er på dette billedede helt forsvunden i de høje buske i baggrunden af billedet.
Det S/H foto herunder viser dagplejemødre på udflugt på et hjørne af Rosenpladsen. Bygningen med kampestensgavlen er den gamle Bysmedie. Den hvide bygning ca. i midten af billedet er byens gamle slagtehus, på den tid da billedet er taget hjemsted for den fælleskommunale vejtromle.