"Tilst og Kasted Sognes Spare og Laanekasse"

   
Tilst og Kasted Sognes Spare og Laanekasse blev oprettet d. 1. august 1872.

I første halvdel af 1870'erne skete der et voldsomt boom i oprettelsen af sparekasser i Danmark. Boomet skyldtes blandt andet et økonomisk opsving. Men samtidig lå der i tidsånden en idealistisk tro på, at man kunne fremme den generelle velstand på lokalt plan ved at oprette sparekasser.

Sparekasserne opstod derfor som foreninger i stil med brugsforeningerne og andre foreninger på den tid. Alle disse foreninger blev stiftet for at fremme den generelle velstand ved fælles hjælp. En del af overskuddet fra sparekasserne blev derfor uddelt til værdigt trængende og andre velgørende formål.

   

Dette billede af bestyrelsen for Tilst og Kasted Sognes Spare- og Laanekasse er taget omkring 1920.

Fra venstre: Niels Rasmussen Schiby, Jens Peder Jensen, Søren Grauballe, Peder Simonsen og Andreas Pedersen.De var alle samtidig medlemmer af Sognerådet; Søren Grauballe var Sognerådsformand.

   
Sparekassen i Tilst var ingen undtagelse. Gennem de første mange år gav sparekassebestyrelsen i Tilst pengebeløb til så forskellige formål som skolelærer Gisselbæks børnebogssamling, Tilst Gymnastikforening, Tilst-Kasted Sygekasseforening og præmiering af de såkaldte børne-haver, d.v.s. små haver, der var dyrket af børn. Sparekassen uddelte desuden penge til anlæggelse og udsmykning af Rosenpladsen i Tilst.
   

Sparekassen havde fra 1906 til huse i et lejet lokale hos købmand og tømrer Niels Hansen Rasmussen på Bysmedevej 50 i Tilst.

Købmanden var på det tidspunkt selv formand for sparekassens bestyrelse.

Huset nedbrændte i 1977.

   
I sidste halvdel af 1930'erne flyttede sparekassen til et lokale i den ene ende af den daværende forskole ved gadekæret. Lokalet blev også brugt blandt andet til sognerådets møder og andre kommunale aktiviteter. Da Tilst Centralskole blev oprettet i 1956, blev der indrettet kæmnerbolig i den tidligere forskole, og sparekassen flyttede op i forsamlingshuset og benyttede dét som sparekasselokale. Sparekassen havde kun åbent et par gange om ugen dengang.
   
Fra lokal sparekasse til global finanskoncern
   
I 1950'erne fik sparekassen økonomiske problemer, og den var tæt på at lukke. Det stod nu klart, at den lokale befolkning ikke længere bakkede op om den. Men foreløbig blev den reddet.

I 1964 blev Tilst og Kasted Sognes Spare og Laanekasse overtaget af Landbosparekassen i Århus. Sparekassen fik efterhånden karakter af en erhvervsvirksomhed, mens velgørenheden lidt efter lidt faldt helt væk. Samtidig blev den daglige drift i stigende grad varetaget af professionelt uddannet personale. Sparekassen holdt til i forsamlingshuset frem til 1967, hvor den flyttede i egne lokaler i en tidligere frisørsalon på Havkærvej 32.

Men allerede i 1969 gik Landbosparekassen med i en sammenslutning af sparekasser under navnet Sparekassen Østjylland. I 1972 skiftede den navn til Sparekassen Midtjylland SDS, og under det navn flyttede den i 1976 fra Havkærvej til en helt ny og meget moderne sparekassebygning på hjørnet af Tilst Skolevej og Langkærvej.

   

Den nye sparekassebygning fra 1976 var dengang meget moderne i sin arkitektur. Konstruktionen med det flade tag og ovenlys-vinduer var temmelig usædvanligt.

I dag huser bygningen en frisør- og skønhedssalon.

 
I 1990 fusionerede SDS med Provinsbanken og Andelsbanken under navnet Unibank. Den 7. februar 1994 flyttede Unibanks Tilst-filial fra Tilst Skolevej til Anelystparken, hvor den nu ligger. Unibank ejes idag af nordens største finanskoncern, Nordea.
   

Bauhaus-bygningen i Anelystparken, hvor Unibank nu ligger.

Ikke Aktiv