I vores beskrivelse af skolen i Tilst vil vi også præsentere Tilst Skole år 2000, materialet har vi hentet fra skolens egen informationsfolder.

Tilst Skoles grundlag
Tilst Skole er en kommunal folkeskole med elever fra børnehaveklasse til og med 10.klasse, inkl. modtagelsesklasse, samt en skolefritidsordning (SFO) med børn fra 0.-3.klasse.
Tilst Skole bygger på dansk skole-og kulturtradition.
Skolen modtager elever, som har forskellig kulturel baggrund.
Det er skolens mål at være et lære- og værested, hvor mangfoldighed kan trives og respekteres.
Tilst Skoles formål danner grundlag for skolens aktiviteter sammen med følgende overordnede formål:
Folkeskolens formål.
Århus Skolevæsens formål og pædagogisk principper.
Tilst Skoles  SFO : "Dragen og Grotten" har desuden sit eget delformål.
Det, der oftest falder besøgende i øjnene, når de kommer til Tilst Skole, er, at det er en stor - nogen siger enorm - skole. Det er rigtigt, at det er en af Århus allerstørste skoler med et elevtal på 770 elever i december 1998 og lidt over 115 ansatte. Areal- og bygningsmæssigt er det også en af byens største skoler.
Hvad man umiddelbart ikke tænker på er, at et stort sted rummer store muligheder!
Rigtigt udnyttet giver et stort sted med større resursemængde - menneskeligt og materielt - større muligheder. Vi prøver at udnytte mulighederne godt.

Billedet herover kan give et indtryk af skolens størrelse. Bygningerne med de røde tage er Tilst Skole, Bygningerne med de sorte tage rummer Bibliotek, museum og tst aktiv - center
Tilst Skole er centralt beliggende i et lokalområde med blandet boligbyggeri.

Skolen råder over mange gode faciliteter, såsom: klasse- og faglokaler, svømmehal, idrætshal, skolebibliotek, kantine, kulturværksted m.m.

Med sit bygningsfællesskab med: Ungdomsskole, kommunalt bibliotek, idrætsforeningen tst79, lokalhistorisk forening/museum, Fællesråd, Tilst Skytteforening, Tilst Skolegestue og modersmålsundervisningen, har Tilst Skole mange forudsætninger for at fungere som et lokalt kultursted.
Skolen har gode muligheder for at bidrage aktivt til lokalområdets kulturelle udvikling og til samarbejdet mellem de lokale institutioner.

Vi kommer mange steder fra. Vi har elever, som repræsenterer mange forskellige etniske befolkninger. Ca. hver fjerde elev er født et andet sted end i Danmark.  Det er skolens opfattelse, at det er en resutse, at vi kan trække på mange forskellige kulturer og erfaringer.
Vi stræber derfor efter at gøre integrationen af vores tosprogede elever til en fordel for alle. Det har vi gjort ved et flerårigt udviklingsarbejde, hvis elementer fortsætter. Vi tilbyder  værkstedsklub og lektieklub til alle skolens elever på de berørte årgange - såvel tosprogede som danskfødte. Vi får ekstra resurser til elever, som skal integreres i skolens normalklasser.
For at få et godt samarbejde med alle forældre, har vi oprettet et  Etnisk Råd, som skal fremme samarbejdet og integrationen af de etniske familier i skolen. Skolen er  kompetencecenter, som skal hjælpe andre skoler med råd om, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen af to-sprogede børn
.

Ikke Aktiv