En hovedløs på Gedingvejen og

Spøgeri på Tilst Teglværk

 Beretningerne  fra Dansk Folkemindesamling og af Henry Schiby

På sydsiden af kirken i Tilst findes der en række af de oprindelige bygninger fra det gamle Tilst. De ligger tæt op ad kirken, det har nok føltes mere trygt dengang. Der var jo så også kun ganske kort til Kirken, når man om søndagen skulle til gudstjeneste, respekten for kirken var i tidligere tider langt større end i dag, og på den tid deltog næsten alle sognets beboer i gudstjenesten.

 

En misdæder

En gammel nu afdød kone fra Tilst erindre, at hendes mor har fortalt hende følgende:

I hendes barndom blev en  blev en mand fra Geding begravet i kirkegårdsdiget.

Det var en misdæder der formentlig er blevet henrettet. Ifølge overtroen kunne en misdæder gå igen, men når han blev begravet på uindviet jord, kunne han ikke gå ind på kirkegården.

 

En hovedløs

Men blot nogle få år tidligere, ville han slet ikke være kommet så tæt på den hellige jord, men ville dengang være blevet begravet i sogneskellet.

I 1810 blev således en stakkels kvinde med navnet Karen begravet i sogneskellet. Hun havde ombragt sit nyfødte barn, og blev derfor erklæret for heks og halshugget på en nærliggende bronzealderhøj., der stadig bære navnet Karens høj.

Hvis hun skulle gå igen, kunne hun derfor kun gå fra sogneskellet til kirkegårdsdiget.

Så hvis du en aften skulle træffe en hovedløs på Gedingvejen, er du altså orienteret.

 

Spøgeri på Teglværket

Fra Bodil Nymark datter af teglværks bestyreren kendes en beretning om spøgeri på teglværket.

Nogle brændere på Tilst Teglværk fortæller at de flere gange har iagttaget at der køre en hvid vogn trukket af heste med følge henover ovnen.

Engang råbte en af brænderne til det formodede spøgelse " Slå en skid så man kan høre om der er liv i dig" spøgelset fulgte dog ikke opfordringen.

Det er ikke så underligt at brænderne kunne blive grebet af uhyggestemning den automatiske fyring jamrer og piber nemlig hele natten igennem.

De mange vagabonder der om natten sov på den varme ovn kan også have bidraget til opfattelsen af at der spøgte på teglværket.

Se mere om Tilst Teglværk

 

 

Ikke Aktiv