Tilst Kærgård.

Matr.nr. 11a m.fl. Tilst,

Kastedvej 33.

 

 

 

I 1844 ejedes gården af Jens Christensen.

I 1892 overtog Jens Christensen gården.

I 1912       -      M. Sørensen           -     

I 1917       -                Chr. Christensen     -

I 1942      -       A. C. Winther

I 1988       -            ---          s børn gården

I 1998      -      Børge Simonsen, Kærbygård   gården.

 

Kjærgaard har oprindelig været fæstegård under Marselisborg Gods, gården har været i sammeslægts eje gennem 7 generationer, indtil den blev solgt omkr. 1920.  Ejes nu af Gårdejer Asger Chr. Winther , der er født 26/1 1906 i Randers og er søn af Kirsten Marie og Søren Helfred Winther der har været stationsforstandere i Nørre Sundby. Hustruen Ane Marie Winther, er født 24/6 1908 i København som datter af Anna og Arbejdsmand Hans Edv. Nielsen, København.

Asger Chr. Winther overtog sin ejendom 1/10 1942 efter Brdr. Christensen, der havde ejet den siden 1935. Forrige ejere var Randers Discontobank, Gådrejer Hasager og Chr. Christensen.

Den firelængede gård har grundmurede bygninger, der er tækket dels med strå og dels med fast tag. Hestestalden er bygget i 1907 og laden i 1917. Arealet er på 64 tdr., land mark 10 tdr., land eng samt 2 tdr. land gårdsplads og have. Jorden drives i 7 marks drift. Besætningen består af  3 jydske hest , 22 køer og 25 ungkreaturer af RDM samt 5-6 svin. Kvæget er kåret.

Asger Chr. Winther er Landbrugskandidat fra Landbohøjskolen i 1929.

I ægteskabet er der tre børn, Hans Erik, f. 14/6 1934, Kirsten Grete, f. 17/5 1937, og Poul Asger f. 13/9 1943.

(Disse oplysninger er fra 1949) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilst Kærgård:

 

I 1844 ejedes gården af Jens Christensen.

 

I 1892 overtog Jens Christensen gården.

 

I 1912       -      M. Sørensen           -     

 

I 1917       -      Chr. Christensen     -

 

Gården er i dag solgt til ejeren af Kærbygård Simonsen.