Tilst Vestergård
Matr.nr. 13a af Tilst.  
Tilst Vestervej

 

 

bullet

1844 ejer: Friis, Lyngbygård. Bruger: Mads Pedersen.

bullet

1871 skøde til Mikkel Svendsen Christiansen.

bullet

1902 skøde til Anton Marius Kristiansen.

Gården blev flyttet ud i 1904.

bullet

1914 skøde til Peder A. Jensen.

bullet

1915 skøde til Anton Marius Kristiansen Brandt

bullet

1918 skøde til P. Søren Spanner.

bullet

1931 skøde til Jens Marius Nielsen

bullet

1950 skøde til Marie og Magnus Nielsen

Købt af Tilst Kasted Kommune i 1960erne og jorden udlejet, mens stuehuset blev overdraget til brug som kredshus for FPF og senere FDF/FPF.

I 2000 blev noget af jorden udstykket til boliger. (Bl.a. byggede Åbyhøj Boligforening på jorden.)

 

1923

  Ejer Peder Jensen, som overtog gården i 1914, er født i Fajstrup 1876.

Gårdens hartkorn er 5 tdr. 2 fdkr.  Areal 46½ tdr. land, deraf ager 45½, have og gårdsplads 1. Agermsrken drives i en 8 marksdrift: Vintersæd, roer, byg, roer, havre, havre og 2års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 20 køer og 12 stkr. Ungkvæg og kalve af blandet jysk race, 4 heste og 2 plage. Sidste år solgtes ca. 20 fedesvin.

  Tilst Vestergård ligger i en køn og frodig egn ved sognevejen fra Tilst til Mundelstrup. Mikkel Brandt skødede 1904 gården til sin søn Marius Brandt, af hvem den nuværende ejer har købt.

  Jorden , der er et jævnt og bekvemt terræn , ligger godt samlet omkring gården. Hovedbygningen der er omgivet af haven, vender mod S., er af grundmur med Frontespice og paptag og rummer en god og tidsvarende beboelse. Avlsbygningerne er af støbt kupon med stråtage. Alle bygningerne stammer fra 1905.

(Disse oplysninger er fra 1923)

Marius Brandt indgik i 1901 ægteskab med Eline se mere om bryllup på landet (klik her)