Kaysens gård

Matr.nr. 14a m.fl. af Tilst

Gedingvej 1

 

Skifte år 1800

 

 

bullet

1844: ejer Friis Lyngbygård / Niels Pedersen  bruger Peder Jensen.

bullet

1850 Niels Pedersen.

bullet

1883 Peder Pedersen

bullet

1909 Niels Pedersen

bullet

1960 Jens Anker Kaysen./ død 1991

bullet

1988 Jord fra Stengården matr.nr 15 købt til.

bullet

1991 Edel Kaysen

Gården flyttet ud 1978.

 

1949

Gårdejer Niels Pedersen overtog sin  ejendom i Tilst  i 1909 efter faderen, Peder Pedersen, der havde ejet den siden 1883. Den har været i slægtens eje gennem fem generationer siden omkring 1800. Bedstefaderen, Niels Pedersen, var ejer fra 1850 til 1883. Oldefaderen var Peder Jensen.

  Ejendommen har været fæstegård under Lyngbygård og ligger på sin oprindelige plads. Gården er trelænget med stuehuset opført 1911 og udlængerne genopført efter brand i 1919. Bygningerne er hårdttækket.

  Arealet er på 36½ tdr. land mark og 1½ tdr land mose. Ved faderens overtagelse frasolgtes 12 tdr. land. Jorden er bortforpagtet til planteskoleejer P. Kruse, Hestekærgård. På 20 tdr. land avles korn og kartofler. Besætningen er på 3 heste.

  Niels Pedersen har været medlem af direktionen for Landbosparekassen siden 1942 og sognefoged siden 1928. Han er medlem af grundforbedringsudvalget.  

(disse oplysninger er fra 1949).  

Gården blev i 1960 overtaget af J.A. Kaysen. Udhusene blev nedrevet i 1978 og nye opført ude på marken ved Gedingvej, og hvor de gamle udhuse lå er i 1978 opført rækkehuse.