Stengården.

Matr.nr. 15a Tilst by

Gedingvej 30 

 

 

Side 2 

 

 

bullet

I 1844 ejedes gården af Friis, Lyngbygård / Mogens Nielsen mens Niels Jensen var bruger.

bullet

I 1882 overtog Frands Nielsen gården.

bullet

I 1912       -      Direktør Chr. Rømer gården

bullet

I 1914       -      P,. Chr. Pedersen gården.   

bullet

I 1916       -      Peder Løche          -

bullet

I 1917       -      V. Thygesen         -

bullet

I 1919  overtog Niels K. Pedersen gården

bullet

I 1946 overtog Ejnar Svendgård gården.

bullet

1987 skøde til Jens Anker Kaysen matr.nr. 14.

bullet

1988 skøde til Kurt Mørk på bygningerne og 25 tdr. land.

 

  Stengården er udflyttergård fra Tilst by, stuehuset er opført omkr. 1864 - 65, ko- og hestestald blev

opført i 1909 og laden 1925. Bygningerne er grundmurede og tækket med tegl.

Stensgård var tidligere fæstegård under hovedgården Lyngbygaard, men blev ca. 1848 købt til fri ejendom af Mogens Nielsen, der samtidig overtog den efter sin fader. Efter Mogens Nielsen overgik gården i 1881 til hans søn Frants Nielsen, som atter i 1908 overdrog den til sin søn Mogens Nielsen, af hvem den i 19?? ejer har købt. Gården lå tidligere inde i Tilst by, men udflyttes 1851 nord for byen et stykke nedad Gedingvej. 1865 nedbrændte den; men genopført samme år i sin nuværende skikkelse, undtagen den nye grundmurede kostald med murede hvælvinger mellem jernbjælker, som er bygget 1909. Hovedbygningen er opført i grundmur, mens laden og hestestalden er af kampestensmure, alle med stråtag.

(Disse oplysninger er fra 1949)

  Gården ejes af gårdejer Ejner Svendgaard, der overtog ejendommen i 1946 efter svigerfaderen Niels K. Pedersen (1919-46). Før den tid har der været handlet en del med gården.

Arealet er på 57 tdr. land mark, ½ td. Land eng og mose samt ½ td. Land gårdsplads og have. Jorden drives i 7 marksdrift. Besætningen udgør 4 jyske heste, 1 avlstyr, 25 køer og 18-20 ungkreaturer af R.d.M. samt 10 svin. (Disse oplysninger er fra ca. 1960)

Stengårdens. -eller Stensgården som den er benævnt i ældre skrifter-, oprindelige stuehus lagde ganske tæt opad kirkegårdsmuren  og blev nedrevet i 1972 det havde da været ejet af Tilst – Kasted kommune i en årrække og blev beboet af komunalarbejder Erik Dam.  

(Disse oplysninger er fra 1973)