Stengården.

Matr.nr. 15a Tilst by

Gedingvej 30 

 

 

 Stengården er ikke nogen slægtsgård.

Den har været handlet en del inden den nuværende ejer, Ejner Svendgårds svigerfader N. K. Pedersen købte gården i 1919. Ejner Svendgård overtog den i 1946.

Det var for øvrigt N. K. Pedersen, der ved afståelsen byggede villaen over for skolen i Tilst, hvor nu overlærer Madsen bor.

 

Ændring i landbrugets driftsform er sket flere gange i gennem tiderne.

Sidst i 1800tallet kom der en ny tid for landbruget, der hidtil havde satset på korndyrkning. Derfor ser man ofte på udflyttergårdene nogle pompøse lader i forhold til de andre avlsbygninger. Nu kneb det imidlertid med at afsætte kornet til rentable priser, og derfor slog mange landmænd ind på husdyrhold og mælkeproduktion. Det var også i denne periode, at andelsmejerierne dukkede frem. De gamle bindingsværksstalde uden fodergang var i høj grad uhensigtsmæssige Der foregik derfor et ret omfattende staldbyggeri omkring 191O-12 hos landmændene.

Men i 1970erne vender udviklingen igen og flere landmænd afskaffer køerne, selv om dette også skal ses som et arbejdskraft-spørgsmål.

 

Byudviklingen drejede mod sydvest

De fem gårde ved Tilst Kirkes nordøstlige side er alle uberørte af byudviklingen. De har stort set deres oprindelige jordarealer tilbage. Måske ved tilfældighedernes spil gik udviklingen ikke i den retning, hvor gårdene ligger, men drejede mere syd og vest over i Tilst. 

Stengården

billedet herover læg mærke til det meget lange stuehus, billedet her til højre læg mærke til det meget store gavl på den ene udlænge