Tilst Østergård

Matr.nr. 20a m.fl. af Tilst

Bysmedevej  69 (nu nedrevet)

 

 

 

 

bullet

1844: Jens Sørensen / Friis   bruger Johan Jensen

bullet

1882: Rasmus Pedersen.

bullet

1897: Savværksejer P. Mogensen

bullet

1907: Erhard Madsen

bullet

1919: Jens Peder Madsen

bullet

1920: Anders Damgaard

bullet

1923: Søren Thomsen

bullet

1930: Niels Sørensen

bullet

1948: Børge Sørensen

 

Gården brændte i 1948

Gården købt af Tilst Kasted Sogneråd i 1968. Gården er nedrevet og er bebygget med parcelhuse.

 

Ejes af gårdejer Niels Sørensen, der overtog sin ejendom i 1930 efter Søren Thomasen (1922-30). Forrige ejer var Erhard Madsen i flere år.

Tilst Østergård er en ældre, firelænget gård med tilliggende hus og trælade. Stuehuset stammer fra 1883, kostalden er opført i 1914 og laden i 1909. Bygningerne er opført dels i rødsten, dels i kampesten og dels i Bindingsværk. De er overvejende tækket med fast tag.

Arealet er på 43 tdr. land mark, 1 td. land eng, samt 1 td. Land gårdsplads og have. Jorden drives i 9 marksdrift.

Besætningen udgør 

bullet

4 jyske heste, 

bullet

1 avlstyr, 

bullet

22 køer og 

bullet

18 ungkreaturer af R.d.M. 

bullet

samt 15-20 svin.

(disse oplysninger er fra 1949) .

 

Tilst Østergård 

Stuehus og den karakteristiske lade