Skyttegården.

Matr.nr. 8b og 22a m.fl. Gedingvej 61.

 

 

Matr.nr 22

bullet

1844 ejer og bruger Chr. Mogensen

bullet

1910 skøde til Søren Jensen Møller

Matr.nr 8b

bullet

1891 skøde til Anton Madsen

bullet

1900 skøde til R. C. Vinther  
1899 var der følgende matr,nr. på gården 8b, 4c, 7b, 8c, 22a.

bullet

1900 skøde til R. C . Vinther på matr.nr 22

bullet

1900 skøde til Købmand R. Rasmussen

bullet

1902 skøde til C. Christiansen

bullet

1908 skøde til Anders Christensen

bullet

1911 skøde til Direktør Chr. Rømer

bullet

1912 skøde til         ---                   på matr.nr 4c og 7b

bullet

1914 skøde til N. Chr Nielsen

bullet

1917 skøde til Ole Aksel Olesen

bullet

1918 skøde til S. E. Buchstrup

bullet

1919 skøde til Vald. Thomsen

bullet

1920 skøde til Rasmus Peter Jensen

bullet

1921 skøde til Jørgen Kaae

bullet

1961 skøde til Henning Kaae

 

  Skyttegården er udflyttet  fra Tilst til sin nuværende plads i 1874. Gården består af fire længer. Stuehuset og kostalden er opført i 1900, mens hestestalden og laden stammer fra 1874, bygningerne er hårdt tækkede. (Disse oplysninger er fra 1949)

Gårdejer Henning Kaa er født d.22. december 1924 som søn af Annine og Jørgen Pedersen Kaa, her og blev gift 5 juni 1954 med Inge Edith Kaa, medhjælpende hustru, født d. 16 november 1928, datter af Hansine og Knud Rasmussen , Tommerup. Parret har 2 børn: Torben født i 1956 og Birgit født i 1970. Inge Edith Kaa var på snoghøj gymnastikhøjskole, og Henning Kaa var på Dalum Landbrugsskole 1950. Han overtog ejendommen d. 25 marts 1961 efter sine forældre og er nu 2 generation. Faderen overtog selv gården i 1921 efter Peder Jensen der ejede den fra 1918-21.

  Ejendomsværdien er 870.000, og arealet er 16.5 ha. Hvoraf 0,5 ha. er eng, 0,5 ha. er sø, og 1 ha. er skrænter. Ejendommen drives med blandet landbrug. Stuehuset er opført 1900 og restaureret løbende. Der er kostald fra 1900, fede- of sostald fra før 1880, lade fra ca. 1880 samt maskinhus bygget ca. 1965. Desuden findes ensilagesilo, plansilo med tørreri. Besætningen er på 4 ammekøer og 5 ungdyr af racen JER samt 4 årssøer og en årsproduktion på ca 100 fedesvin. Salgsafgrøden er korn. Gården har 2 traktorer, og maskinstation benyttes. Gården er opført i 1800-tallet i bindingsværk og kampesten g lå oprindelig i Tilst.

 (Disse oplysninger er fra 1991)