Hvad har huset været brugt til?

 

 Folkedans

 Danseskole

 Rejsefilm

 Kortspil

 Fastelavnsfest

 Dilettant

 Revy

 TV optagelser

 Skolefester

 Foreninger

 Private fester

 

 Folkedans:

Med udspring i Borgerforeningen blev der i 1974 dannet Tilst Folke- dansere. Forsamlingshuset blev et naturligt tilholdssted for folkedansen

Der blev danset indtil 1983 og danserne flyttede senere til kælderen i den nye Sognegård. Huslejen i Forsamlingshuset blev for stor en belastning for danserne og mod at istandsætte og vedligeholde den rå kælder i Sognegarden kunne de danse der gratis hver tirsdag. De skiftende værter i Forsamlingshuset var heller ikke begejstret for folkedanserne – de købte for lidt kaffe og drikkevarer og arbejdet med at rydde gulvet for borde og gøre klar til dans var for stort. Huset blev dog anvendt ved særlige lejligheder.

Tilst Folkedansere har hollandske gæster i 1987 

 

 Danseskole:

I mange år holdt Knud Jensen danseskole i Forsamlingshuset. Fra slutningen af 1950’erne dansede børnene og i 1960’erne også de voksne. Når sæsonen var slut var huset fyldt til bristepunktet med stolte forældre og nervøse børn i festligt dansedress. Danseskolen fortsatte indtil det blev umoderne at gå til dans i slutningen af 1970’erne. En del af børnene valgte i stedet folkedans, men endnu flere valgte at gå til sport i den hastigt voksende Tilst Boldklub senere TST. 

 Rejsefilm:

I en række år var der også rejsefilm i Forsamlingshuset. Formentlig fra begyndelsen af 1960’erne til 1975. Det var Sana Bio, der stillede filmmaskinen og lærredet op en gang om måneden. I marts 1974 spilledes ”Soldaterkammerater på vagt” kl.19.00. Fra 1975 flyttede ”biografen” til Langkær Bio, hvor nu Tilst El har til huse.

 

 Kortspil:

Forsamlingshusets lille sal var i 50’erne og 60’erne rammen om kort- spil. 

 

 

 

Kortspil i Forsamlingshusets lille sal 1962-63

 

 Fastelavnsfest:

Fra Forsamlingshusets start og indtil midten af 70’erne var Forsamlingshuset rammen om de traditionsrige fastelavnsfester. Uniformerede fastelavnssoldater gik med fanen i spidsen fra hus til hus i Tilst- området og samlede penge ind til tøndeslagning i Forsamlingshuset med efterfølgende dans, først for børnene og senere for de voksne. I 1962 skriver Henry Schiby, at der deltog mellem 250 - 300 mennesker i fastelavnsfesten, der også bød på revy over byens borgere.

Fastelavnssoldater gør klar til marchen rundt i byen i 1971

Der holdes stadig fastelavnsfest i Forsamlingshuset omend i en noget anden form. Langkærparkens fritidsklub har i mange år holdt tøndeslagning for børn i huset.

Fastelavnssoldater gør klar til marchen rundt i byen i 1971 

 TV - optagelser:

I 1990 var Forsamlingshuset rammen om 4 dages TV-optagelser. Det var DR- Provinsafdelingen, der optog ”Livsbilleder” med Niels Hausgaard. Ca. 50 statister deltog i optagelserne. De fleste fra Teaterforeningen Rampelyset og resten lokale Tilst-borgere. De var bænket om bordene og spiste vist de samme kager adskillige gange. Udsendelserne blev vist i DR i efteråret 1990

 Udstillinger og modeopvisninger:

Forsamlingshuset har fra tid til anden været brugt til forskellige udstillinger. Maleriudstillinger. Udstillinger af fugle, VVS-udstyr, osv. En lokal designer har anvendt huset til modeopvisninger og showroom

 Skolefester:

 I en række år holdt Tilst Skole sine skolefester i Forsamlingshuset. Der var ingen lokaler på skolen der var store nok. Senere har huset lagt ”ryg” til mange ”sidste skoledagsfester” og afslutningsfester. 

 

Tilst Skole holder skolefest bl.a med Polonaise,1960

 Foreninger:

Områdets foreninger har selvsagt anvendt Forsamlingshuset til festlige aktiviteter. Eksempelvis:

 

 FDF - FDP:

Spejderne holdt i mange år festlige sammenkomster i huset. Således blev spejdernes 25 års jubilæum i 1970 fejret i Forsamligshuset

 

 Borger- og Beboerforeninger:

Beboerforeningen for Tilst og Omegn, som afløste den tidligere Borgerforening havde fast tilholdssted i Forsamlingshuset fra 1976 til 1984. Der blev arrangeret karneval for voksne, pakkefester med bal, sodavandsdiskoteker for de unge og der blev inviteret kendte kunstnere til underholdning, bl.a. Niels Hausgaard da han var på sit højeste. Lasse og Mathilde blev engageret men aflyste p.g.a. sygdom. Troels Kløvedal kom og fortalte om sine rejser og Forsamlingshuset var proppet til sidste plads.

 Politiske foreninger:

De mest “celebre” fester blev afholdt af Socialdemokratiet. Ved foreningens 75 års jubilæum i 1967 deltog daværende statsminister Jens Otto Krag i festlighederne.

Statsminister Jens Otto Krag deltager i 
Tilst Socialdemokratiskforenings 75 år jubilæum

Tilst - Kasted Kommune:

Forud for kommunesammenlægningen i 1970 og i forbindelse med EU - afstemningen i 1972 blev Forsamlingshuset flittigt brugt til beboermøder. Den slags møder er nu især henlagt til Sognegården og Lokalcentret.

Beboermøde i forsamlingshuset i november 1968, hvor kommunesammenlægningen blev diskuteret.  


 Juletræ:

Igennem mange år var forsamlingshuset ramme om et stort juletræsarrangement for byens børn og deres forældre. En juletræskomite stod for arrangementet. Komiteen supplerede sig selv hvert år, -dvs. arbejdet gik på skift. Komiteen gik fra dør til der og solgte billetter til juletræet. Da juletræsarrangementerne var på sit højeste i midten af 70’erne deltog op til 120 børn - plus deres forældre - dvs et stuvende fyldt hus.

Der blev danset om træet, præsten fortalte om julen og så blev der vist tegnefilm - i mange år ved Knud Erik Byrialsen, der medbragte skolens smalfilmapparat. Og så var der dans for børnene bagefter -de havde jo lært kunsten på danseskolen samme sted. Hvis der var et overskud på aftenen, det blev gemt til næste år. Juletæmskomiteen eksisterer vist stadigvæk, men benytter Sognegården, der jo er gratis.

 

Tilst Boldklub senere TST:

Forsamlingshuset har dannet rammen om en lang række fester for den lokale idrætsforening, f.eks. i forbindelse med sæsonafslutninger.

 

Boligforeninger:

I slutningen af 1960’erne stod Langkærparken færdig og Åbyhøj Boligforening har i tidens løb været flittig bruger af Forsamlingshuset.

 

Bankospil:

Bankospil har gennem årene været en vigtig indtjening for Forsamlingshuset. Den faste arrangør har været Tilst Boldklub og senere TST- håndboldafd. De har normalt haft en dag pr. uge, men i perioder 2 gange pr. uge. I slutningen af 80’erne holdt udover TST også Sabro Rideklub og i en periode Nordgårdens Idrætsforening banko i huset. I 1987 var huset udlejet 260 dage. Det var godt for huset økonomi, men det sled voldsomt på huset. På de “store” aftener var der banko-spillere overalt, f.eks. var garderobekælderen fyldt med spillere. Og Stinne serverede kaffen. Siden 1991 har der kun været banko 1 gang pr. uge arrangeret af TST.

 

 Private fester:

Private fester har gennem alle 50 år været Forsamlingshusets vigtigste indtægtskilde. Antallet af fester siden 1948 kan tælles i tusindvis. De fleste private fester er bryllupper, sølvbryllupper, runde fødselsdage, jubilæer og konfirmationer. I årerne op til 1985 sørgede husets vært for maden, rengøring og opdækning. Siden 1985 har dem, der skulle afholde festen, selv stået for det hele, idet det dog har været muligt at leje til rengøring. I de senere år har det været almindeligt at leje en kok eller “kogekone” til at stå for det kulinariske. Det store og praktisk indrettede køkken har været velegnet til formålet.

De fleste fester har 60 - 80 gæster, men det sker jævnligt at antallet af gæster er mere end 100, hvilket huset uden problemer kan rumme. Når huset “kører” uden vært er det op til bestyrelsesmedlemmerne at stå for udlejningen og i øvrigt tilse at huset afleveres i ordentlig stand efter festerne.

 

 

Billede fra en af de utallige private fester der blev afholdt forsamlingshuset. Her en rund fødselsdag i 1994