For blot en generation siden var Skjoldhøj et landbrugsområde med små beskedne husmandssteder spredt udi  området.

Men i år 2000 er området fuldstændig udbygget og består bl.a. af Skjoldhøjparken, Skjoldhøj Kirke, Skjoldhøj Skole og Bilka, Danmarks første lavprisvarehus. På tilstødende arealer er bygget andre store forretningscentre og dette har givet området store trafikale problemer.