For blot en generation siden var Skjoldhøj et landbrugsområde med små beskedne husmandssteder spredt udi  området. Men i år 2000 er området fuldstændig udbygget og består bl.a. af Danmarks største parcelhus kvarter Skjoldhøjparken, Skjoldhøj Kirke, Skjoldhøj Skole og Danmarks første lavpris varehus Bilka. På tilstødende arealer er bygget andre store forretnings centre og dette har givet området store trafikale problemer.