Beskrivelse af veje i Tilst sogn.

 

De anførte vejlængder angiver vejens længde på den pågældende bys (ejerlavs) jorder og ikke vejens totale længde. 1 favn = 1,88 m.

 

Billedet vejskilt i Tilst bymidte før 1950

  

1.   Bivejen fra Geding over Tilst mark til Kasted. Vejen nævnt 1842. 1843 angivet med for Tilst 513 favne. I 1843 besluttet at grundforbedringen af vejen stilles i bero.I 1887 benævnt Privat vej. Denne vej er benævnt Geding Møllevej og senere Jordmodervejen.  Oprindelig har den gået fra Tilst Gedingvejen  umiddelbart efter dennes passage af Egåen. Senere (måske som privat vej) flyttet op til Stengården. Vejen er nu helt nedlagt, dog er visse strækninger af den endnu i brug som almindelige markveje.

 

  2.   Sognevejen fra True mark over Tilst mark til Kasted. Vejen nævnt 1842. 1843 angivet med for Tilst 1062 favne. Det er den nuværende Tilst skolevej og Kastedvej. Vejstykket fra Viborgvej til Tilst by blev tidligere  benævnt "mellemste vej".  

 

  3.   Bivejen fra Tilst  over et lille stykke af True mark til Viborg Landevej. Vejen nævnt 1842. 1843 angivet med for Tilst 575 favne. Tidligere benævnt Århusvej, nu Havkærvej. Omkring 1971 blev den forlænget fra Tilst skolevej til Tilst  Vestervej

 

  4.   Bivejen fra Geding over et lille stykke af Mundelstrup og Tilst marker til True. Vejen nævnt 1842. 1843 angivet med for Geding 846 favne, for Tilst 150 favne I 1843 besluttet at grundforbedringen af denne vej stilles i bero. Vejen er den nuværende Geding Søvej,  dog er den ved jernbanens oprettelse blevet forlænget ud til Viborg Landevej, og stykket ind over Tilst marker op  til Todderupgården nedlagt.

 

  5.   Bivejen fra Geding til Mundelstrup. Vejen nævnt 1842. 1843 angivet med for Geding 750 favne. I 1887 benævnt Privat vej. Vejen er nu nedlagt, dog optræder den visse steder stadig som markvej.

 

  6.   Bivejen fra Brendstrup til Skejby. Vejen nævnt 1842. 1843 angivet med for Brendstrup 323 favne. Vej fra Brendstrup by op til Herredsvej, er nu afspærret for gennemkørsel. Nu benævnt Bækhusvej.

 

  7.   Bivejen fra Brendstrup til Kasted. Vejen nævnt 1842. 1843 angivet med for Brendstrup 748 favne. Er den nuværende Revelhøjvej.

 

  8.   Bivejen fra Brendstrup over Tilst mark til True. (Eldalvejen forbi Eldalgården). Vejen nævnt 1842.1843 angivet med for Tilst 476 favne, for Brendstrup med 617 favne. I 1843 besluttes at stille grundforbedringen af vejen i bero. I 1887 benævnt Privat vej. Vejen er nu nedlagt, men kan visse steder stadig ses i landskabet f.eks. fra Brendstrup op til Marienlystvej. Blev lokalt benævnt "den grønne vej".

 

  9.   Bivejen fra Geding over Kvotrup mark til Fårup. Vejen nævnt 1842. 1843 angivet med for Geding 414 favne. I 1887 benævnt Privat vej. Vejen er nu nedlagt.

 

10.   Bivejen fra Geding over Tilst og Brendstrup til Århus. Forglemt 1842. 1843 angivet med for Geding 741 favne, for Tilst med 1569 favne, for Brendstrup med 1242 2/3 favne. Vejen er den nuværende Marienlystvej, Tilst Østervej, Gedingvej og Geding byvej.

 

11.   Bivej fra Brendstrup  til Ny Mølle. Forglemt 1842.1843 angivet med for Brendstrup 349 favne. En del af vejen (fra Brendstrup ned mod  Koldkærgård) er nu nedlagt. Resten er identisk med en del af Udkærsvej.

 

12.   Distriktsvejen fra Tilst til Lyngby. Vejen nævnt 1842. 1843 angivet med for Tilst 185 favne. Er den oprindelige vestvendte vej fra Tilst, og gik fra Tilst by og til Viborg landevej ved Tvillingehusene. I 1970erne blev vejen lukket, hvor den møder Kronborgvej. Strækningen fra Havkærvej og hertil omdøbes til Græsvangen, og er anlægges en ny Vestervej  lidt længere mod nord.      

 

13.   Viborg Landevej. Er i 1990erne blevet flyttet mod syd. Den gamle vej hedder nu Tilst Parkvej og Gammel Viborgvej.

Bemærk, at selv om Tilst by er blevet stærkt udbygget, så går de gamle veje stort set, hvor de gik for 150 år siden, dog er der naturligvis anlagt mange nye veje og gader f. eks. Tornballevej, Søbakkevej, Haurumsvej, Langkærvej, Torstilgårdsvej, Blomstervej, Østermarksvej, Tilst Søndervej o.m.a.

 

 

 

 

 

Den kommunale dampvejtromle årgang 1931