I den gamle landsby blev der også udført forskellige former for håndværksmæssigt arbejde. 

I denne NET-udstilling vil disse tre blive nærmere beskrevet.

Bødkeren som fremstillede blandt andet tønder, kar og baljer.

Smeden som fremstillede blandt andet hængsler, beslag og hestesko, reparerede og vedligeholdte landbrugsredskaberne og skoede hestene.

Indtil slutningen af 1800tallet blev der stadig kærnet meget smør på gårdene.

Webmaster  mailto:arkivet@tilstarkiv.dk