I 1973 beslutter Århus Amtsråd, på trods af at Århus Byråd enstemmigt anbefaler at bygge det kommende gymnasium i Brabrand, at bygge Langkær Gymnasium i Tilst.
Gymnasiet bliver opført på Tåstumgårds jorder mellem Viborgvej og Tilst Skole. Tåstumgård, som blev udflyttet fra bycentret i 1853, var tidligere den største gård i Tilst på 110 tønder land. Oprindeligt var gården af ca. samme størrelse som de øvrige Tilst gårde ca. 30 tønder land. Men den tidligere ejer Mathias Sørensen opkøbte store arealer fra de omkring liggende gårde, og på den måde blev det den største gård i Tilst, og i 1921 var 12 tjenestefolk på Tåstumgård. Tåstumgård blev nedrevet i 1974 for at give plads til gymnasiet.

Gymnasiet stod klar i 1975 og havde således 25 års jubilæum i år 2000. Fra det festskrift der blev udgivet i anledning af jubilæet har vi hentet to artikler til beskrivelse af gymnasiets historie og fremtidsvisioner.

 

bullet

Langkær i perspektiv - Anders Østergaard, rektor

bullet

Et historisk rids - Kaare Jensen, lektor