I anledning af Tilst Lokalhistoriske Arkivs 25 ås jubilæum i 1999 blev der lavet en billedkollage, der viser mange af de nye ting, der er kommet til i Tilst i den forløbne 25 års periode. Denne billedkollage prøver at give et fotografisk indtryk af af udviklingen i området i de 25 år, hvor Tilst for alvor gik fra at være en landsby med de der tilhørende faciliteter, og til at være en del af den nye Århus stor kommune, og en forstad til Århus med et mere og mere synligt multinationalt islæt, billederne fortæller om hvad nyt der kom til området store almennyttige boligkvarterer, parcelhusområder, forretningscentre med store forretninger fra landsdækkende kæder, institutioner o.s.v. 

På det klikbare kort herunder, kan du klikke på et nummer, og det tilhørende billede kommer så frem på skærmen, og du kan på kortet se, hvordan det rent geografisk er placeret i området.

Alle disse nye ting har også fortrængt noget af det, 
der traditionelt har hørt landsbyen til, 
for nogets vedkommende igennem mere end 100 år.

 

Forretninger der er forsvundet fra Tilstområdet de sidste 25 år.

 

Find den røde plet med det tilsvarende nummer på kortet ovenover for at se den geografiske placering, klik på pletten og se et billede. 
 1. Haveforeningen Marienlyst
 2. Græsvangen
 3. Poppelhegnet
 4. Skovrejsning Brendstrup
 5. Egnsmuseum
 6. Bibliotek
 7. Jysk Binderi
 8. Tinggården
 9. Albertsvænget
 10. Tilst Bypark
 11. Koldkorgård
 12. Sognegården
 13. Poppelhegnet
 14. Anelystparken
 15. Viborgvej ”Ny”
 16. Kirkegården
 17. Præstebolig
 18. Tilst Skole
 19. Ældreboliger
 20. Lokalcenter Havkær
 21. Rensningsanlæg
 22. Viborgvej ombygning
 23. Græsvangen
 24. Skjoldhøjparken
 25. Skjoldhøjparken
 26. Havkærvænget
 27. Buddhistisk Tempel
 28. Rundkørslen Havkærvej
 29. Havkærvænget
 30. Tilst Vestervej ny byggeri
 31. GASA
 32. Seniorboliger
 33. Anelystparken/Bilka
 34. Blomstervej
 35. Østermarken
 36. Motorvejen
 37. ”Byggeren”
 38. Ertebjerg
 39. Langkærparken
  Tilst:  

 Det gamle Bageri, Bysmedevej
 
Smeden, Bysmedevej
 
Biograf, Tilst Skolevej
 
Planteskole, Viborgvej
 
Kiosk, Bysmedevej
 
Slagter, Bysmedevej
 
Maler, Havkærvej
 
Skomager, Bysmedevej/Havkærvej
 
Blomsterhandler, Havkærvej
 
Købmand, Tornballevej
 
Købmand, Havkærvej
 
Barber, Tilst Østervej
 
Ishus, Tilst Østervej
 
Rammeforretning, Langkærparken
 
Cykelforretning, Viborgvej
 
Frilandsgartneri, Havkærvej

Se siden om det lokale handelsliv (klik her)


Husdyrsbesætninger der er forsvundet fra Tilstområdet de sidste 25 år.


Tilst:

 

 
Aage Andersen gård Matr.nr. 21, Køer
 
Kaysen gård Matr.nr. 14, Køer

 
Thygesen gård Matr.nr. 10, Køer

 
Tilst Kærgård Matr.nr.11, Køer

 
Børge Sørensen gård, Grise

 
Poul Simonsen gård, Køer

 
Skyttegården Matr.nr. 8b + 22, Køer

 
Stengården Matr.nr. 15, Køer

Ikke AktivIkke Aktiv